Hankkeet

Hankkeet on suuri osa Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistyksen toimintaa. Hankevaroin toteutettavien projektien avulla pyritään aktiivisesti vastaamaan toiminta-alueen kehittämistarpeisiin monissa eri viitekehyksissä. Hanketoiminnasta vastaa ensisijaisesti projektipäällikkö Tarja Alainen.