Toiminta

4H-yhdistyksen toiminta on varsin laaja-alaista lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukevaa toimintaa. Pääroolissa on tekemällä oppiminen.

 1. 4H-kerhot
  Kerhotoiminta on tunnetuin 4H-toiminnan muoto. 4H-yhdistyksemme kerhoja ovat mm. kokki-, lemmikki- ja liikuntakerhot.
 2. Kilpailut
 3. TOP-tehtäväpankki
  TOP-tehtävät (Tekemällä Oppii Parhaiten) ovat kaikille avoimia yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustavia tehtäviä. Niitä voidaan tehdä niin kerhoissa, leireillä kuin itse kotonakin.
 4. Ajokortti työelämään
  Ajokortti työelämään on yli 13-vuotialle nuorille tarkoitettu kurssi, jonka aikana saat tietoa niin työnhausta kuin työelämästä. Kurssin kesto on 18 tuntia.
 5. Koulutukset
  Koulutukset ovat 20 tunnin laajuisia.
 6. Kurssit
  Kurssit ovat kahdeksan tunnin laajuisia.
 7. Työpaikka
  4H-yhdistys välittää kesätöitä alueensa nuorille. Varsinaisten ulkopuolisten yritysten kesätöiden lisäksi 4H-yhdistys tarvitsee kerhonohjaajia kerhoihinsa!
 8. 4H-yrityskurssi
  Yrityskurssilla saat perustiedot yrittämisestä.
 9. 4H-yritys
  4H-yritys on turvallinen, aikuisen ohjaajan valvonnassa toimiva yrittämisen muoto 13-28-vuotiaille 4H-jäsenille.